Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

O nas


EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO ROLNO-AGROTURYSTYCZNE "UL"

to miejsce na ziemi, niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju, skąd uciekaja wszystkie troski, tu czas staje w miejscu. Miejsce to dalekie jest od ludzi, jednakże koniom bardzo bliskie. Tu dom swój mają wałachy, klacze, ogiery, kuce i inne zwierzęta....

Siedziba miejsca znajduje sie na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego i na obszarze NATURA 2000, przy trasie nr 173 łączącej miejscowości Drawsko Pomorskie i Połczyn Zdrój, nieopodal jeziora Siecino - perełką pojezierza drawskiego. Posiadamy własną ogrodzoną plażę. 

 

Ponadto:

1. Posiadamy unikalne na skale Europy stado dzikich koni w ilości 400

   sztuk żyjących przez cały rok na wolności.

a) wszystkie konie używane do jazdy, rajdów, rekreacji, pracy w polu

    pochodzą z naszego gospodarstwa - wywodzą się ze stada dzikich koni

    co za tym idzie są zdrowe psychicznie i fizyzcznie, spokojnie, odporne

    na trudne warunki atmosferyczne, wytrzymałe kondycyjne

b) konie pochodzące z dzikiego stada rewelacyjnie spisują się w terenie,

   gdyż nie płoszą się w takim stopniu jak konie hodowane w stajniach

   i nie boją się przeszkód terenowych.

c) praca z dzikimi końmi jest wbrew pozorom łatwiejsza i pouczająca

   gdyż mamy okazję poznać prawdziwą psychikę konia żyjącego na

   wolności (nie zepsutego przez człowieka) - zaletę pracy z dzikimi końmi

   docenili słynni polscy zaklinacze jak również zagraniczni, którzy

   organizują u nas  szkolenia z dzikimi końmi w specjalnnie

   do tego przystosowanych roundpenach z galerią widokową

   (unikalną na skale Europy)

d) zespół roundepnów jest połączony profesjonalnym przepędem

   co ułatwia i zapewnia bezpieczną pracę

2. Gospodarstwo posiada ujęcie wody idealnie zmineralizowanej

    z własnej studni głębinowej o głębokości 85 metrów.

3. Gospodarstwo jest samowystarczalne pod względem żywnosciowym.

   Produkuje własną ekologiczną żywność na polach, które od prawie

   30 lat nie są skażone chemią. Jest pionierem w dziedzinie ekologii

   i posiada certyfikat Jednostki Certyfikującej PCBC

   o nr PL-EKO-06-0000002.

4. Tereny o powierzchni prawie 2000 ha należące do gospodarstwa 

   są pocięte lasami, jeziorami, bagienkami, rzekami, stawami, wąwozami

   o zróżnicowanej konfiguracji terenu (ponad 200 npm)

5. Gospodarstwo znajduje się blisko morza a jednocześnie daleko

   od dużych miast i ośrodków przemysłowych w rejonie o najniższym

   zaludnieniu w Polsce.

6. Gospodarstwo posiada własną pasiekę w ilości 30 rodzin pszczelich,

    gdzie miód jest produkowany skrajnie ekologicznymi metodami.

7. Posiadamy bardzo duży ogród owocowo - warzywny. Warzywa 

    i owoce przetwarzane są ręcznie na soki, dżemy, powidła, kompoty.   

___________________________________________________________________

 

Above the clean and beautiful Siecino lake in the Drawski Landscape Park and in the area of ​​NATURA 2000, by the route No. 173
connecting the towns of Drawsko Pomorskie and Połczyn Zdrój, surrounded by
a stone wall and fences stretching for hundreds of meters
from wooden boards, you will find one of its kind,
a unique place which is an ECOLOGICAL HOLDING
AGRI-TOURIST FARM "UL".
There is always a lot going on here - many people and animals where to look.

Why is it worth coming to us:
1. We have a unique herd of 400 horses on the rock of Europe
the arts living all year round in the wild.
 all horses used for riding, rallies, recreation, working in the field
they come from our farm - they come from a herd of wild horses
consequently, they are mentally and physically healthy, calm and immune
for difficult weather conditions, durable condition 
working with wild horses is, contrary to appearances, easier and informative
because we have the opportunity to get to know the real psychology of a horse that lives on
freedom the right to work with wild horses
appreciated by famous Polish conjurers as well as foreign who
we organize training with wild horses in a special way
for this roundpeople with an observation gallery
2. The farm's boarding house is located on the Siecino - pearly lake
Drawskie Lakeland. It has its own fenced beach.
3. They are cut by forests, lakes, swamps, rivers, ponds, ravines
with varied terrain configuration (over 200 m above sea level)

 4. The farm has its own apiary in the amount of 30 bee colonies,
where honey is produced in extremely organic ways.

5. We have a very large fruit and vegetable garden. Vegetables
and are processed by hand into juices, jams,  plum jam,  compotes.